Športovec, športový odborník podľa zák.č. 440/2015 Z.z. o športe

Priezvisko, meno, titul Antolová Sára
Dátum narodenia 13.03.2008
Štátna príslušnosť SK
Adresa na doručovanie Vranovská Liptovský Mikuláš
E-mail katarina.razusova@centrum.sk
Druh športu zjazdové lyžovanie
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe Amatérsky športovec
Príslušnosť k športovým organizáciám SLA
Označenie zdrojovej evidencie
(národný športový zväz)
5486
Druh odbornej činnosti v športe
(podľa §6ods. 1 ZoŠ)
Športovec
Číslo bankového účtu na príjem a použitie dotácie
1. Dotácia
2. Sponzorské
Právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť v športovej organizácii
Obdobie trvania zmluvy neuvádza sa
Dátum úhrady členského poplatku neuvádza sa
Dátum poslednej účasti na sútaži neuvádza sa
Dátum telovýchovno-lekárskej prehliadky neuvádza sa
Reprezentovaný štát
Výsledky PMV (podujatia mimoriadneho významu) neuvádza sa
Čestné tituly a ocenenia neuvádza sa
Údaj o závažnom porušení povinnosti podľa $98 ZoŠ neuvádza sa

Zpäť

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk