Prihláška k registrácii do SLA

Žiadam o prvú registráciu členstva
/
Adresa trvalá  
 / 
 
Adresa kontaktná  
Kontaktné údaje  
Fotografia žiadateľa v elektronickej podobe vo formáte JPG, veľkosť od 100kB do 1MB
Registrovaná/ý za úsek
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk