Pozvánka na riadnu Členskú schôdzu ÚSK

 

Návrhový lístok na člena P-ÚSK

Kandidátske listiny na členov P-ÚSK

 

Rokovací poriadok - návrh

Volebný poriadok - návrh

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk