III. kolo zimná Liga mládeže v severskej kombinácii

Miesto Selce Dubiny        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.03.2019 Z K-19 + 1km MZ L zrušené
09.03.2019 Z K-19 + 1km MZ M zrušené
09.03.2019 Z K-42 + 3km SZ L zrušené
09.03.2019 Z K-42 + 3km SZ M zrušené
09.03.2019 Z K-63 + 5km JU L zrušené
09.03.2019 Z K-63 + 5km JU M zrušené
Usporiadateľ
Názov Športový lyžiarsky klub Selce
Názov úplný Športový lyžiarsky klub Selce
Sídlo Nová 6, 976 11 Selce
Kontaktná osoba Mgr. Martin Mesík
Email skiclubselce@gmail.com
Korešpondenčná adresa Nová 6, 976 11 Selce
Účet pre verejné zdroje SK25 0900 0000 0051 3713 1581
Web https://www.facebook.com/skiclubselce/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org