Zimné Majstrovstvá SR v severskej kombinácii

Miesto Selce Dubiny   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
16.02.2019 G R 0 K-20 + 1km MZ L Live review
16.02.2019 G R 0 K-20 + 1km MZ M Live review
16.02.2019 G R 0 K-42 + 3km SZ L Live review
16.02.2019 G R 0 K-42 + 3km SZ M Live review
Usporiadateľ
Názov Športový lyžiarsky klub Selce
Názov úplný Športový lyžiarsky klub Selce
Sídlo Nová 6, 976 11 Selce
Kontaktná osoba Mgr. Martin Mesík
Email mesik.martin@gmail.com
Korešpondenčná adresa Nová 6, 976 11 Selce
Účet pre verejné zdroje SK25 0900 0000 0051 3713 1581
Web https://www.facebook.com/skiclubselce/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk