Letná liga mládeže v severskej kombinácii - 3.kolo

Miesto Žlté Piesky, Banská Bystrica   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
06.09.2019 V 6017 GU HS19 + 0,5km MZ L neoficiálne výsledky
06.09.2019 V 6018 GU HS19 + 0,5km MZ M neoficiálne výsledky
06.09.2019 V 6019 GU HS42 + 1,5km SZ L neoficiálne výsledky
06.09.2019 V 6020 GU HS42 + 1,5km SZ M neoficiálne výsledky
06.09.2019 V 6021 GU HS65 + 3km JU A neoficiálne výsledky
Usporiadateľ
Názov ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA
Názov úplný Športový klub Kartik BB
Sídlo Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Vrťo Ľubomír
Email lubo@vrto.sk, kartik@netmax.sk
Korešpondenčná adresa Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org