Letná liga mládeže v severskej kombinácii - 4.kolo

Miesto Žlté Piesky, Banská Bystrica        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
05.10.2019 V 6023 GU HS19 + 0,5km MZ L neoficiálne výsledky
05.10.2019 V 6024 GU HS19 + 0,5km MZ M neoficiálne výsledky
05.10.2019 V 6026 GU HS42 + 1,5km SZ M neoficiálne výsledky
05.10.2019 V 6027 GU HS65 + 3km JU A neoficiálne výsledky
Usporiadateľ
Názov ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA
Názov úplný Športový klub Kartik BB
Sídlo Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Vrťo Ľubomír
Email lubo@vrto.sk, kartik@netmax.sk
Korešpondenčná adresa Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org