Letná liga mládeže v severskej kombinácii - 4.kolo

Miesto Žlté Piesky, Banská Bystrica        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
21.09.2019 6023 HS19 + 0,5km MZ L
21.09.2019 6024 HS19 + 0,5km MZ M
21.09.2019 6025 HS42 + 1,5km SZ L
21.09.2019 6026 HS42 + 1,5km SZ M
21.09.2019 6027 HS65 + 3km JU L
21.09.2019 6028 HS65 + 3km JU M
Usporiadateľ
Názov ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA
Názov úplný Športový klub Kartik BB
Sídlo Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Kartik Ľudovít
Email kartik@netmax.sk, lubo@vrto.sk
Korešpondenčná adresa Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk