Organizačná štruktúra Úseku severskej kombinacie

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚSK František Zlevský      
Podpredseda ÚSK Ľudovít Kartík      
Člen P-ÚSK Ivan Šindler      

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU SEVERSKEJ KOMBINÁCIE

   

otázky a žiadosti posielať na tel: +421  , alebo 

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Ivan Karkošiak

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo ikarkosiak@slovakski.org
       

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org