Organizačná štruktúra Úseku severskej kombinacie

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚSK, Člen P-SLA Ľudovít Kartík      
Komisia mládeže, Člen P-ÚSK Tomáš Károly      
Predseda ŠTK, Člen P-ÚSK Andrej Kmeť      

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU SEVERSKEJ KOMBINÁCIE

René Pretzelmayer    

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 904 612 862 , alebo nordic@slovak-ski.sk

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Mgr.Martina Husárová

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo nordicsekretariat@slovak-ski.sk
       

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk