Organizačná štruktúra Úseku severskej kombinacie

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚSK František Vavrinčík      
Podpredseda ÚSK Adrián Kapustík      
Člen P-ÚSK Ing. Vladimír Gáfrik      

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU SEVERSKEJ KOMBINÁCIE

František Vavrinčík    

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 905 650 020 , alebo nordic@slovak-ski.sk

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Martina Husárová

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo nordicsekretariat@slovak-ski.sk
       

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk