Organizačná štruktúra Úseku severskej kombinacie

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚSK, Člen P-SLA Ľudovít Kartík      
Komisia mládeže, Člen P-ÚSK Tomáš Károly      
Predseda ŠTK, Člen P-ÚSK Andrej Kmeť      
         
Kontakt na sekretariát ÚSK :        
René Pretzelmayer mobile: +421 904 612 862      
  email: nordic@slovak-ski.sk      

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk