Výberové konania úseku severskej kombinácie


Aktuálne otvorené voľné pracovné pozície na úseku severskej kombinácie SLA

 

Reprezentačný tréner Úseku severskej kombinácie

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA

 

Miesto výkonu práce: Karpatská 15, Poprad a variabilne podľa pokynu zamestnávateľa (z domu, v teréne, na podujatí a pod...)

Druh pracovného pomeru: plný úväzok v pracovno-právnom, alebo obchodno-právnom vzťahu

Termín nástupu: ihneď, dohodou

Platobné podmienky: budú upresnené na osobnom pohovore

 

Kvalifikačné a odborné požiadavky

 

Vzdelanie:                          Vysokoškolské vzdelanie I. st.

                                       Zaradenie do zoznamu športových odborníkov

Vzdelanie v odbore:             telovýchovné

Vodičský preukaz:               B

 

Odborné znalosti:

 • Odborna prax min 10 rokov
 • Skusenosti vo vedeni RD
 • Jazykové znalosti – A2 nemecky, A1 anglicky
 • prehľad v aktuálnom vývoji skoku na lyžiach a severskej kombinácii
 • prax a skúsenosti s prácou s mládežou, juniormi a dospelými
 • znalosť a kontakty na funkcionárov vo FIS

Počítačové znalosti:  MS Office (Excel, Word, Outlook) - pokročilý

 

 • Jazykové znalosti: základná znalosť odbornej športovej terminológie

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce:

 

v oblasti športovej činnosti:

 • Príprava športových plánov pre členov RD a TM
 • Pri plánovaní koordinovať domáci kalendár s medzinárodným kalendárom pretekov,
 • pripravovať v spolupráci s P-USK zloženie reprezentačného družstva
 • realizovať účasť na súťažiach organizovaných FIS,
 • koordinovať členov realizačných tímov jednotlivých RD,
 • rozvíjať športovú pripravenosť členov talentovanej mládeže,
 • plánovať výcvikové tábory RD a tréningy RD

 

Informácie o výberovom konaní: V prípade, že sa zaujímate o uvedenú pozíciu, zašlite svoj životopis na nordicsekretariat@slovak-ski.sk, prípadne poštou * Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad do 13.7.2020.

 

 

 

 

Športový riaditeľ Úseku severskej kombinácie

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA

 

Miesto výkonu práce: Karpatská 15, Poprad a variabilne podľa pokynu zamestnávateľa (z domu, v teréne, na podujatí a pod...)

Druh pracovného pomeru: plný úväzok v pracovno-právnom, alebo obchodno-právnom vzťahu

Termín nástupu: ihneď, dohodou

Platobné podmienky: budú upresnené na osobnom pohovore

 

Kvalifikačné a odborné požiadavky

 

Vzdelanie:                          Stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské I. st.

Vzdelanie v odbore:             manažment / športový manažment, telovýchovné,

Vodičský preukaz:               B

 

Odborné znalosti:

 • Znalosť pracovných postupov v rozpočtovo-príspevkových organizáciách s viac ako 50% podielom prostriedkov z verejných zdrojov,
 • Skúsenosti s riadením jednotlivcov, skupiny a s organizáciou podujatí,
 • Znalosť základných športových predpisov, predovšetkým Zákon o športe č.440/2015 a Zákon č.406/2011 o dobrovoľníctve
 • Športová odbornosť vo vybranom športovom odvetví (znalosť FIS ICR pravidiel, medzinárodných FIS pravidiel pre odvetvie severská kombinácia)

 

Počítačové znalosti:  MS Office (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) - pokročilý

 

Jazykové znalosti: anglicky jazyk – základná znalosť odbornej športovej terminológie

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

zodpovednosť, samostatnosť, pozornosť na detail, komunikatívnosť, empatické vystupovanie, schopnosť riešiť úlohy v časovom limite, vysoký stupeň flexibility, vysoká úroveň písomného prejavu

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce:

 

v oblasti športovej činnosti:

 • viesť registráciu pretekárov a evidenciu vydaných licencií,
 • koordinovať domáci kalendár s medzinárodným kalendárom pretekov,
 • zabezpečovať zmluvy s organizátormi pretekov
 • pripravovať v spolupráci s trénerskou radou odborného úseku zloženie reprezentačného družstva a predkladať na schválenie Predsedníctvu SLA,
 • koordinovať účasť na súťažiach organizovaných FIS,
 • koordinovať členov realizačných tímov jednotlivých RD,
 • riadiť a koordinovať činnosť útvarov talentovanej mládeže,
 • prihlasovať pretekárov s platnou medzinárodnou licenciou na preteky FIS všetkých kategórii,
 • zabezpečovať styk s organizátormi FIS pretekov pre pretekárov s platnou medzinárodnou licenciou,
 • organizačne zabezpečovať výcvikové tábory RD a tréningy RD organizovaných odborným úsekom,
 • v spolupráci s trénerskou radou úseku organizačne zabezpečovať oponentúry ročných tréningových plánov  členov RD a testovania členov RD a útvarov talentovanej mládeže

v materiálnej oblasti:

 • pripraviť a zabezpečiť podklady potrebné na činnosť marketingovej komisie,
 • viesť evidenciu prijatého materiálu,
 • zabezpečovať materiál na základe poolových a iných zmlúv

v evidenčnej oblasti:

 • zabezpečovať a archivovať podklady pre rokovania úseku vrátane prezenčnej listiny a originálu zápisu,
 • pripravovať a predkladať na schválenie rozpočet odborného úseku na príslušné obdobie v zmysle nariadení a uznesení P-SLA,
 • viesť evidenciu čerpania pridelených finančných prostriedkov odborných úsekov v súlade so schváleným rozpočtom,
 • byť nápomocný trénerom zodpovedným za vyúčtovanie prostriedkov z rozpočtu SLA a predkladať dané vyúčtovanie generálnemu sekretárovi SLA,
 • koordinovať materiálno-technické zabezpečenie RD,
 • viesť evidenciu pošty oddelenia v súlade so schváleným registratúrnym plánom,
 • organizačne a materiálne pripravovať a zabezpečovať vzdelávanie v úseku,
 • zodpovedať za informácie a zabezpečovať ich zverejnenie v rámci úsekov,
 • kontrolovať a zabezpečovať plnenie zmlúv o reprezentácii

 

 

Informácie o výberovom konaní: V prípade, že sa zaujímate o uvedenú pozíciu, zašlite svoj životopis na nordicsekretariat@slovak-ski.sk, prípadne poštou * Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad do 13.7.2020.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk