Zápisy zo zasadnutí ČS ÚSK

Zápisy zo zasadnutí ČS ÚSK

Uznesenia a úlohy ČS ÚSK  
   
Zápis zo zasadnutí ČS SÚ Pozvánka na zasadnutie P-SÚ
MČS ÚSK SLA 2019 - 14.05.2019 ČS ÚSK SLA 2019 - 14.05.2019
ČS ÚSK SLA 2019 - 26.04.2019 ČS ÚSK SLA 2019 - 26.04.2019
ČS ÚSK SLA 2018 - 22.10.2018  príloha zápisu
ČS ÚSK SLA 2018 - 27.4.2018 príloha zápisu
ČS ÚSK SLA 2017 príloha zápisu
ČS ÚSK SLA 2016 príloha zápisu
ČS ÚSK SLA 2013 príloha zápisu

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk