Zápisy zo zasadnutí P-ÚSK

Zápisy zo zasadnutí P-ÚSK po ČS 22.10.2018

Uznesenia a úlohy P-ÚSK  
   
Zápis zo zasadnutia P-SÚ Pozvánka na zasadnutie
Zápis č. 5 (29.3.2019) príloha zápisu
Zápis č. 4 (9.12.2018) príloha zápisu
Zápis č. 3 (5.11.2018)  príloha zápisu

 

Zápisy zo zasadnutí P-ÚSK po ČS 27.4.2018

   
Zápis zo zasadnutia P-SÚ Pozvánka na zasadnutie
Zápis č. 2 (17.09.2018)  príloha zápisu
Zápis č. 1 (23.05.2018) príloha zápisu

 

Zápisy zo zasadnutí P-ÚSK pred ČS 27.4.2018

Zápis č. 4 (28.10.2013)

Zápis č. 5 (26.11.2013)

Zápis č. 6 (3.1.2014)

Zápis č. 7 (28.2.2014)

Zápis č. 8 (5.4.2014)

Zápis č. 9 (12.5.2014)

Zápis č.10 (9.6.2014)

Zápis č. 11 (16.10.2014)

Zápis č. 12 (27.10.2014)

Zápis č. 18 (30.10.2015)

Zápis č. 20 (22.03.2016)

Zápis č. 21 (13.05.2016)

Zápis č. 22 (11.07.2016)

Zápis č. 23 (08.08.2016)

Zápis č. 24 (16.11.2016)

Zápis č. 25 (15.12.2016)

Zápis č. 26 (12.01.2016)

Zápis č. 27 (01.03.2017)

Zápis č. 28 (07.03.2017)

Zápis č. 30 (16.05.2017)

Zápis č. 31 (27.7.2017)

Zápis č. 32 (02.10.2017)

Zápis č. 33 (06.11.2017)

Zápis č. 34 (19.12.2017)

Zápis č. 35 (19.03.2018)

Zápis č. 36 (06.04.2018)

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk