Zápisy z ČS ÚSK

ČS ÚSK SLA 2018 - 22.10.2018        Uznesenia a úlohy

ČS ÚSK SLA 2018 - 27.4.2018

ČS ÚSK SLA 2017

ČS ÚSK SLA 2016

ČS ÚSK SLA 2013

 

Súťažné poriadky SÚ a ÚSK

Súťažný poriadok 2016/2016

Súťažný poriadok 2015/2016

Súťažný poriadok 2014/2015

Súťažný poriadok 2013/2014

 

Zápisy zo zasadnutia komisií FIS

Zápis komisie "Nordic combined" Zurich 2018

Zápis komisie "Nordic combined" Costa Navarino 2018

Zápis komisie "Nordic combined" Zurich 2017

Zápis komisie "Nordic combined" Portorož 2017

Zápis komisie "Nordic combined" Zurich 2016

2nd Meeting of Working Group for SNOWKIDZ

71th Nordic Combined Committee Meeting

Organizers Seminar Nordic Combined

S.C Equipment and Development Ski Jumping

Fotodokumentácia

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí P SÚ a ÚSK SLA.

Zápis č. 4 (28.10.2013)

Zápis č. 5 (26.11.2013)

Zápis č. 6 (3.1.2014)

Zápis č. 7 (28.2.2014)

Zápis č. 8 (5.4.2014)

Zápis č. 9 (12.5.2014)

Zápis č.10 (9.6.2014)

Zápis č. 11 (16.10.2014)

Zápis č. 12 (27.10.2014)

Zápis č. 18 (30.10.2015)

Zápis č. 20 (22.03.2016)

Zápis č. 24 (16.11.2016)

Zápis č. 30 (16.05.2017)

Zápis č. 31 (27.07.2017)

Zápis č. 32 (02.10.2017)

Zápis č. 33 (06.11.2017)

Zápis č. 34 (19.12.2017)

Zápis č. 37 (07.04.2018)

Zápis č. 1 (23.05.2018)

Zápis č. 2 (17.09.2018)

Zápis č. 3 (5.11.2018)         

Zápis č. 4 (9.12.2018)           Uznesenia a úlohy

 

Zápis z riadnej ČS ÚSK 26. apríla 2014

Zápis

 

Zápis z riadnej ČS ÚSK máj 2013

ČS ÚSK SLA 2013

 

 

 

Originály zápisnic sú uložené na sekretariáte SLA.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk