Zápisy z ČS ÚSK

ČS ÚSK SLA 2017

ČS ÚSK SLA 2016

ČS ÚSK SLA 2013

 

Súťažné poriadky SÚ a ÚSK

Súťažný poriadok 2016/2016

Súťažný poriadok 2015/2016

Súťažný poriadok 2014/2015

Súťažný poriadok 2013/2014

 

Zápisy z jeseného zasadnutia FIS komisií v Zurichu 2014

2nd Meeting of Working Group for SNOWKIDZ

71th Nordic Combined Committee Meeting

Organizers Seminar Nordic Combined

S.C Equipment and Development Ski Jumping

Fotodokumentácia

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí P SÚ a ÚSK SLA.

Zápis č. 4 (28.10.2013)

Zápis č. 5 (26.11.2013)

Zápis č. 6 (3.1.2014)

Zápis č. 7 (28.2.2014)

Zápis č. 8 (5.4.2014)

Zápis č. 9 (12.5.2014)

Zápis č.10 (9.6.2014)

Zápis č. 11 (16.10.2014)

Zápis č. 12 (27.10.2014)

Zápis č. 18 (30.10.2015)

Zápis č. 20 (22.03.2016)

Zápis č. 24 (16.11.2016)

Zápis č. 30 (16.05.2017)

 

Zápis z riadnej ČS ÚSK 26. apríla 2014

Zápis

 

Zápis z riadnej ČS ÚSK máj 2013

ČS ÚSK SLA 2013

 

 

 

Originály zápisnic sú uložené na sekretariáte SLA.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk