Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva ÚSK

Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva ÚSK.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Zápisy z členských schôdzí

Zápisy z členských schôdzí a mimoriadnych členských schôdzí ÚSK SLA.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Správy športovo-technického riaditeľa

Správy o činnosti športovo-technického riaditeľa ÚSK SLA.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Zápisy zo zasadnutí a kongresov FIS

Aktuálne informácie zo zasadnutí a kongresov FIS.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)

 

Originály zápisnic sú uložené na sekretariáte SLA.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org