III. kolo zimná Liga mládeže v skokoch na lyžiach

Miesto Selce Dubiny        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
09.03.2019 Z 0 HS19 MZ L zrušené
09.03.2019 Z 0 HS19 MZ M zrušené
09.03.2019 Z 0 HS42 SZ L zrušené
09.03.2019 Z 0 HS42 SZ M zrušené
09.03.2019 Z 0 HS63 JU L zrušené
09.03.2019 Z 0 HS63 JU M zrušené
Usporiadateľ
Názov Športový lyžiarsky klub Selce
Názov úplný Športový lyžiarsky klub Selce
Sídlo Nová 6, 976 11 Selce
Kontaktná osoba Mgr. Martin Mesík
Email mesik.martin@gmail.com
Korešpondenčná adresa Nová 6, 976 11 Selce
Účet pre verejné zdroje SK25 0900 0000 0051 3713 1581
Web https://www.facebook.com/skiclubselce/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk