O pohár primátora BB

Miesto Žlté Piesky, Banská Bystrica   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
08.06.2019 V 5005 SH HS5 PP A neoficiálne výsledky
08.06.2019 V 5006 SH HS19 PZ M neoficiálne výsledky
08.06.2019 V 5017 SH HS19 PZ L neoficiálne výsledky
08.06.2019 V 5007 SH HS42 MZ M neoficiálne výsledky
08.06.2019 V 5008 SH HS42 MZ L neoficiálne výsledky
08.06.2019 V 5009 MH HS63 SZ M neoficiálne výsledky
08.06.2019 V 5010 MH HS63 JU M neoficiálne výsledky
08.06.2019 V 5011 MH HS63 SE M neoficiálne výsledky
Usporiadateľ
Názov Športový klub lyžiarov Banská Bystrica
Názov úplný Športový klub lyžiarov Banská Bystrica
Sídlo Trieda Hradca Králové 3997/1, 974 04 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ľubomír Hadvičák
Email lubomir.hadvicak@gmail.com
Korešpondenčná adresa Trieda Hradca Králové 3997/1, 974 04 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje SK28 0900 0000 0051 3260 8029
Web https://www.sklbb.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk