Letná liga mládeže - 1.kolo

Miesto Žlté Piesky, Banská Bystrica   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
25.05.2019 V 5001 SH HS19 MZ M neoficiálne výsledky
25.05.2019 V 5002 SH HS19 MZ L neoficiálne výsledky
25.05.2019 V 5003 SH HS38 SZ M neoficiálne výsledky
25.05.2019 V 5004 MH HS63 JU A neoficiálne výsledky
Usporiadateľ
Názov ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA
Názov úplný Športový klub Kartik BB
Sídlo Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Kartik Ľudovít
Email kartik@netmax.sk, lubo@vrto.sk
Korešpondenčná adresa Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk