Letné Majstrovstvá Slovenska v skoku na lyžiach

Miesto Žlté Piesky, Banská Bystrica        
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
26.10.2019 R 5034 SH HS5 PZ A
26.10.2019 V R 5029 SH HS18 MZ L neoficiálne výsledky
26.10.2019 V R 5030 SH HS18 MZ M neoficiálne výsledky
26.10.2019 V R 5031 SH HS38 SZ L neoficiálne výsledky
26.10.2019 V R 5032 SH HS38 SZ M neoficiálne výsledky
26.10.2019 V R 5036 MH HS63 DO A neoficiálne výsledky
26.10.2019 R 5033 MH HS63 JU M
26.10.2019 R 5035 MH HS63 SE M
Usporiadateľ
Názov ŠK KARTIK BANSKÁ BYSTRICA
Názov úplný Športový klub Kartik BB
Sídlo Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Vrťo Ľubomír
Email lubo@vrto.sk, kartik@netmax.sk
Korešpondenčná adresa Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica
Účet pre verejné zdroje
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org