Organizačná štruktúra Úseku skokov na lyžiach

 

Predsedníctvo Meno a priezvisko
Predseda SÚ Martin Mesík
Podpredseda SÚ Ľudovít Kartík
Člen P-SÚ Igor Pohle
Člen P-SÚ Ľubomír Hadvičák

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU SKOKOV NA LYŽIACH

   

otázky a žiadosti posielať na tel: +421  , alebo 

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Ivan Karkošiak

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo nordicsekretariat@slovak-ski.sk
 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk