Organizačná štruktúra Úseku skokov na lyžiach

 

Predsedníctvo Meno a priezvisko
Predseda SÚ Martin Mesík
Podpredseda SÚ Ľudovít Kartík
Člen P-SÚ  
Člen P-SÚ Ľubomír Hadvičák

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU SKOKOV NA LYŽIACH

   

otázky a žiadosti posielať na tel: +421  , alebo 

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Ivan Karkošiak

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo ikarkosiak@slovakski.org
 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org