Organizačná štruktúra Úseku skokov na lyžiach

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚSK, Člen P-SLA Ján Tánczos      
Predseda TR, Člen P-SÚ Igor Pohle      
Predseda ŠTK, Člen P-SÚ Ľudovít Kartík      

 

       
Kontakt na sekretariát SÚ :        
René Pretzelmayer (športový riaditeľ) mobile: +421 904 612 862      
  email: nordic@slovak-ski.sk      

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk