Organizačná štruktúra Úseku skokov na lyžiach

 

Predsedníctvo Meno      
Predseda ÚSK, Člen P-SLA Ján Tánczos      
Člen P-SÚ Igor Pohle      
Člen P-SÚ Martin Mesík      
Člen P-SÚ Ľudovít Kartík      
Člen P-SÚ Ľubomír Hadvičák      

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU SKOKOV NA LYŽIACH

František Vavrinčík    

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 905 650 020 , alebo nordic@slovak-ski.sk

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Martina Husárová

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo nordicsekretariat@slovak-ski.sk
       

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk