Zápisy zo zasadnutí Členských schôdzí SÚ

Zápisy zo zasadnutí ČS SÚ

Uznesenia a úlohy ČS SÚ  
   
Zápis zo zasadnutí ČS SÚ Pozvánka na zasadnutie ČS-SÚ
ČS SÚ SLA 2019 - 26.4.2019 ČS SÚ SLA 2019 - 26.04.2019
ČS SÚ SLA 2018 - 27.4.2018   
ČS SÚ SLA 2017  
ČS SÚ SLA 2016    
ČS SÚ SLA 2013  

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk