Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva SÚ

Zápisy zo zasadnutí Predsedníctva SÚ.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Zápisy z členských schôdzí

Zápisy z členských schôdzí a mimoriadnych členských schôdzí SÚ SLA.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)
 

Zápisy zo zasadnutí a kongresov FIS

Aktuálne informácie zo zasadnutí a kongresov FIS.
(prezrieť sekciu kliknutím sem)

 

Originály zápisnic sú uložené na sekretariáte SLA.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk