Zápisy z ČS SÚ

ČS SÚ SLA 2018 - 27.4.2018       Uznesenia a úlohy

ČS SÚ SLA 2017

ČS SÚ SLA 2016

ČS SÚ SLA 2013

 

Súťažné poriadky SÚ a ÚSK

Súťažný poriadok 2017/2018

Súťažný poriadok 2016/2017

Súťažný poriadok 2015/2016

Súťažný poriadok 2014/2015

Súťažný poriadok 2013/2014

 

Zápisy z FIS komisií

Zápis z komisie "Ski jumping - Obmen meeting" - Mestre/Venice 2018

Zápis z komisie "Ski jumping" Zurich 2018

Zápis z komisie "Ski jumping" Costa Navarino 2018

Zápis z komisie "Ski jumping" Zurich 2017

Zápis z komisie "Ski jumping equipment development" Zurich 2017

Zápis z komsie "Youth and children" Zurich 2017

Zápis z komisie Obmanov skokov na lyžiach Št.Pleso 2017 

Zápis z komisie obmanov FIS 09/2016

2nd Meeting of Working Group for SNOWKIDZ

71th Nordic Combined Committee Meeting

Organizers Seminar Nordic Combined

S.C Equipment and Development Ski Jumping

Fotodokumentácia

 

 

Zápisnice zo zasadnutí P SÚ a ÚSK SLA.

Zápis č. 4 (28.10.2013)

Zápis č. 5 (26.11.2013)

Zápis č. 6 (3.1.2014)

Zápis č. 7 (28.2.2014)

Zápis č. 8 (5.4.2014)

Zápis č. 9 (12.5.2014)

Zápis č.10 (9.6.2014)

Zápis č. 11 (16.10.2014)

Zápis č. 12 (27.10.2014)

Zápis č. 18 (30.10.2015)

Zápis č. 20 (22.03.2016)

Zápis č. 21 (13.05.2016)

Zápis č. 22 (11.07.2016)

Zápis č. 23 (08.08.2016)

Zápis č. 24 (16.11.2016)

Zápis č. 25 (15.12.2016)

Zápis č. 26 (12.01.2016)

Zápis č. 27 (01.03.2017)

Zápis č. 28 (07.03.2017)

Zápis č. 30 (16.05.2017)

Zápis č. 31 (27.7.2017)

Zápis č. 32 (02.10.2017)

Zápis č. 33 (06.11.2017)

Zápis č. 34 (19.12.2017)

Zápis č. 35 (19.03.2018)

Zápis č. 36 (06.04.2018)

Zápis č. 1 (23.05.2018)

Zápis č. 2 (5.11.2018)       

Zápis č. 3 (9.1.2019)               Úlohy a uznesenia

 

Zápis z riadnej ČS SÚ 26. apríla 2014

ČS SÚ 2014

 

Zápis z riadnej ČS SÚ máj 2013

ČS SÚ 2013

 

 

 

Originály zápisnic sú uložené na sekretariáte SLA.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk