Financovanie SLA

2019

Štruktúra celkových príjmov SLA 2019 (rozpočet)

 

údaje ku 31.12.2019                            Alpské disciplíny                              Severské disciplíny                       Moderné disciplíny                         Vzdelávanie

Bilancia PUS SLA 2019                          1./ Financovanie UAD                      1./ Financovanie BU                     1./ Financovanie UAL                       1./ Príjmy a výdaje 

Čerpanie PUS SLA 2019                         2./ Financovanie ULT                       2./ Financovanie SU                     2./ Financovanie SNB

Bilancia NŠP SLA 2019                                                                                 3./ Financovanie USK

Čerpanie NŠP SLA 2019 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk