FIRN SLA s.r.o.

FIRN SLA s.r.o. je dcérska obchodná spoločnosť Slovenskej lyžiarskej asociácie.

 

Obchodné meno a sídlo:  FIRN SLA s.r.o., Karpatská 15, 058 01 Poprad, SR
Vlastník:   Slovenská lyžiarska asociácia
Konatelia:   Ivan Ivanič, Ján Garaj, Marino Mersich
e-kontakt:   firnsla@slovak-ski.sk

IČO: 51 277 166

DIČ: 2120662104

Zapísaná v OR:  pod č.v. 35710/P, oddiel: s.r.o.

Bankové spojenie: SK62 0900 0000 0051 4059 0711

 

FIRN SLA s.r.o. je plátca DPH

 

FINANČNÉ a HOSPODÁRSKE INFORMÁCIE

2020

Výročná správa FIRN SLA 2020

Účtovná zavierka FIRN SLA 2020

Príjmy a výdaje FIRN SLA ku 30.04.2020

 

2019

Výročná správa FIRN SLA 2019

Účtovná zavierka FIRN SLA 2019

Príjmy a výdaje FIRN SLA ku 31.12.2019

 

2018

Výročná správa FIRN SLA 2018

Účtovná zavierka FIRN SLA 2018

Príjmy a výdaje FIRN SLA ku 31.12.2018

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org