Konferencia SLA 2016

KONFERENCIA SLA 2016

 

1. Pozvánka na Konferenciu SLA 2016 (delegát)

2. Pozvánka na Konferenciu SLA 2016 (delegát - náhradník)

3. Rokovací poriadok Ko-SLA 2016_návrh

4. Volebný poriadok Ko-SLA 2016_návrh

5. Návrh stanov SLA

6. Delegačná listina_Úsek bežeckého lyžovania SLA

7. Delgačná listina_Úsek alpských disciplín SLA

8. Delegačná listina_Úsek skokov na lyžiach SLA

9. Delegačná listina_Úsek severskej kombinácia SLA

10. Delegačná listina_Úsek akrobatického lyžovania SLA

11. Delegačná listina_Úsek lyžovania na tráve SLA

12. Delegačná listina_Úsek snoubordingu SLA

13. Delegačná listina_Úsek zdravotne postihnutých športovcov SLA

14. Kandidačná listina_Predseda KRK SLA

15. Kandidačná listina_Podpredseda KRK SLA

16. Kandidačná listina_Predseda disciplinárnej komisie SLA

17. Kandidačná listina_Podpredseda disciplinárnej komisie SLA

18. Kandidačná listina_Viceprezident SLA

19. Kandidačná listina_Člen predsedníctva SLA

20. Kandidačná listina_Predseda orgánu pre riešenie sporov SLA

21. Kandidačná listina_Podpredseda orgánu pre riešenie sporov SLA

22. Kandidačná listina_Člen predsedníctva SLA - zástupca športovcov

23. Kandidačná listina_Kandidát do 3-člennej komisie, ktorá rozhoduje o porušení antidoping. pravidiel v II. stupni

 

Návrhové lístky do orgánov SLA

Návrhový lístok na predsedu KRK SLA

Návrhový lístok na podpredsedu KRK SLA

Návrhový lístok na predsedu disciplinárnej komisie SLA

Návrhový lístok na podpredsedu disciplinárnej komisie SLA

Návrhový lístok na viceprezidenta SLA

Návrhový lístok na člena predsedníctva SLA

Návrhový lístok na predsedu orgánu pre riešenie sporov SLA

Návrhový lístok na podpredsedu orgánu pre riešenie sporov SLA

Návrhový lístok na člena predsedníctva SLA - zástupca športovcov

Návrhový lístok na kandidáta do 3-člennej komisie, ktorá rozhoduje o porušení antidoping. pravidiel v II. stupni

 

Zápisnica a prílohy k zápisnici Ko-SLA 2016

Zápisnica z riadnej konferencie SLA 29052016

 

Prílohy k zápisnici

 

Žaloba 9C/268/2016 zo dňa 27.6.2016

Žalobcovia Ko-SLA 2016 a štatistiky

Predbežné opatrenie 9C/268/2016 zo dňa 30.6.2016 doručené 04.07.2016

List od prezidenta SLA adresovaný predsedovi súdu zo dňa 08.07.2016 doručený 11.7.2016

Vyjadrenie predsedu súdu zo dňa 15.07.2016 doručený 18.7.2016

Odvolanie voči predbežnému opatreniu 9C/268/2016 s námietkou straty právomoci súdu zo dňa 15.07.2016

Stanovisko právničky zo dňa 15.07.2016

Uznesenie KRK SLA zo dňa 18.07.2016
 

 

 

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk