Konferencia SLA 2017

KONFERENCIA SLA 2017

 

Pozvánka na Konferenciu SLA 2017 (delegát)

Pozvánka na Konferenciu SLA 2017 (delegát - náhradník)

Delegačná listina_Úsek bežeckého lyžovania SLA

Delegačná listina_Úsek alpských disciplín SLA

Delegačná listina_Úsek skokov na lyžiach SLA

Delegačná listina_Úsek severskej kombinácia SLA

Delegačná listina_Úsek akrobatického lyžovania SLA

Delegačná listina_Úsek lyžovania na tráve SLA

Delegačná listina_Úsek snoubordingu SLA

Kandidačná listina_Prezident SLA

Kandidačná listina_Člen predsedníctva SLA za Úsek bežeckých disciplín

 

Návrhové lístky pre voľby do orgánov SLA

Návrhový lístok na Prezidenta SLA

Návrhový lístok na člena predsedníctva SLA za Úsek bežeckých disciplín

 

Zástupca športovcov - delegát:

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2017 - zástupca športovcov (individuálny)

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2017 - zástupca športovcov (skupinový)

 

Materiály zasadnutia:

Rokovací poriadok Ko-SLA 2017_návrh

Volebný poriadok Ko-SLA 2017_návrh

Výročná  správa SLA 2016

Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA

Správa predsedníctva SLA

Návrh stanov SLA

Koncepcia činnosti a rozvoja SLA na olympijský cyklus 2022

Predpis kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja  talentovaných športovcov

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk