Konferencia SLA 2018

Pozvánka na Konferenciu SLA 2018 (delegát)

Pozvánka na Konferenciu SLA 2018 (delegát - náhradník)

 

Delegáti Konferencie SLA 2018

Delegačná listina_Úsek bežeckého lyžovania SLA

Delegačná listina_Úsek alpských disciplín SLA 

Delegačná listina_Úsek skokov na lyžiach SLA

Delegačná listina_Úsek severskej kombinácia SLA

Delegačná listina_Úsek akrobatického lyžovania SLA

Delegačná listina_Úsek lyžovania na tráve SLA 

Delegačná listina_Úsek snoubordingu SLA

 

Zástupca športovcov - delegát:

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2018 - zástupca športovcov (individuálny)

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2018 - zástupca športovcov (skupinový)

 

Zástupca športových odborníkov - delegát:

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2018 - zástupca športových odborníkov (individuálny)

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2018 - zástupca športových odborníkov (skupinový)

 

Kandidáti na funkcie v Predsedníctve SLA

Kandidačná listina_Prezident SLA

Kandidačná listina_Viceprezident SLA

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za Úsek bežeckých disciplín

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za Úsek alpských disciplín

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za Úsek akrobatického lyžovania

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za Úsek snowboardingu

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za Úsek skokov na lyžiach

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za Úsek severskej kombinácie

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za Úsek lyžovania na tráve

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za športovcov

 

!!! Upozorňujeme, že návrhové lístky na kandidátov do funkcie v orgánoch SLA je možné podávať až do 23.05.2018 do 15:00. 

 

Návrhové lístky na kandidáta pre voľby do Predsedníctva SLA

Návrhový lístok na Prezidenta SLA

Návrhový lístok na Viceprezidenta SLA

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za bežecké lyžovanie

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za zjazdové lyžovanie

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za akrobatické lyžovanie

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za snowboarding

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za skoky na lyžiach

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za severskú kombinácie

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za lyžovanie na tráve

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za športovcov


Materiály zasadnutia:

Rokovací poriadok Ko-SLA 2018_návrh

Volebný poriadok Ko-SLA 2018_návrh

Výročná  správa SLA 2017

Účtovná závierka SLA 2017

Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA

Správa predsedníctva SLA 2017

Predpis kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja  talentovaných športovcov SLA

Odmeny funkcionárom SLA - Mzdová smernica SLA, časť B

Sprievodná prezentácia

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org