Konferencia SLA 2019

 

Pozvánka na Konferenciu SLA 2019 (delegát)

Pozvánka na Konferenciu SLA 2019 (delegát - náhradník)

 

Delegáti Konferencie SLA 2019

Delegačná listina_Úsek bežeckého lyžovania SLA

Delegačná listina_Úsek alpských disciplín SLA 

Delegačná listina_Úsek skokov na lyžiach SLA

Delegačná listina_Úsek severskej kombinácia SLA

Delegačná listina_Úsek akrobatického lyžovania SLA

Delegačná listina_Úsek lyžovania na tráve SLA 

Delegačná listina_Úsek snoubordingu SLA

 

Zástupca športovcov - delegát:

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2019 - zástupca športovcov (individuálny)

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2019 - zástupca športovcov (skupinový)

 

Zástupca športových odborníkov - delegát:

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2019 - zástupca športových odborníkov (individuálny)

Návrhový lístok na delegáta Konferencie SLA 2019 - zástupca športových odborníkov (skupinový)

 

Kandidáti na funkcie v Predsedníctve SLA

Kandidačná listina_Člen Predsedníctva SLA za Úsek severskej kombinácie

 

!!! Upozorňujeme, že návrhové lístky na kandidátov do funkcie v orgánoch SLA je možné podávať až do 13.05.2019 do 15:00. 

 

Návrhové lístky na kandidáta pre voľby do Predsedníctva SLA

Návrhový lístok na člena Predsedníctva SLA za severskú kombinácie


Materiály zasadnutia:

Rokovací poriadok Ko-SLA 2019_návrh

Volebný poriadok Ko-SLA 2019_návrh

Výročná  správa SLA 2018

Účtovná závierka SLA 2018

Výročná správa FIRN SLA s.r.o.2018

Účtovná závierka FIRN SLA s.r.o. 2018

Správa Kontrolno-revíznej komisie SLA

Správa predsedníctva SLA 2018

Predpis kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja  talentovaných športovcov SLA

Sprievodná prezentácia

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk