Pozvánka na Konferenciu SLA 2021

Delegáti Konferencie SLA 2021

Delegáti Úseku akrobatického lyžovania

Delegáti Úseku alpského lyžovania

Delegáti Úseku bežeckého lyžovania

Delegáti Úseku lyžovania na tráve

Delegáti Úseku severskej kombinácie

Delegáti Úseku skoku na lyžiach

Delegáti Úseku snowboardnigu

 

Návrhové lístky 

 

Návrhový_listok_na_funkciu_prezidenta_SLA

Návrhový_listok_na_funkciu_viceprezidenta_SLA

Návrhový listok_na_funkciu_člena_P-SLA_za_ÚAD

Návrhový listok_na_funkciu_člena_P-SLA_za_BU

Návrhový listok_na_funkciu_člena_P-SLA_za_ÚAL

Návrhový listok_na_funkciu_člena_P-SLA_za_ÚLT

Návrhový listok_na_funkciu_člena_P-SLA_za_športovcov

Návrhový lístok na funkciu Predsedu kontrolno-revíznej komisie

Návrhový lístok na funkciu Podpredsedu kontrolno-revíznej komisie

Návrhový lístok na delegáta konferencie za športovcov

Návrhový lístok na delegáta konferencie za športových odborníkov

Kandidačné listiny

Kandidačná listina Prezident SLA
Kandidačná listina Viceprezident SLA
Kandidačná listina P-SLA za BÚ
Kandidačná listina P-SLA za ÚAD
Kandidačná listina P-SLA za ÚAL
Kandidačná listina P-SLA za ÚLT
Kandidačná listina Predseda kontrolno-revíznej komisie
Kandidačná listina Podpredseda kontrolno-revíznej komisie

Materiály zasadnutia konferencie

Návrh volebného_poriadku_KOSLA                                                      Návrh_rokovacieho_poriadku_KOSLA          

Výročná správa SLA 2020                                                                    Účtovná závierka_SLA_2020

Výročná správa FIRN, s.r.o._2020                                                        Účtovná závierka_FIRN_2020

Správa_P-SLA_2020                                                                            Správa Kontrolno-revíznej komisie

Predpis o kritériách, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z PUŠ na účel rozvoja talentovaných športovcov SLA  2021

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org