Konferencia SLA

Kľúč delegátov Konferencie SLA         Zoznam delegátov Konferencie SLA ku 23.05.2019           Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov

                                                                                                                                             Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a prijímanie rozhodnutí

Konferencia SLA 2020                      Konferencia SLA 2019

 

Konferencia SLA 2018                      Konferencia SLA 2017                Mimoriadna Konferencia SLA 2017

 

Konferencia SLA 2016                      Konferencia SLA 2014                Konferencia SLA 2013

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk