Kontakt

SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA / SLOVAK SKI ASSOCIATION
Karpatská 15 (generálny sekretariát)                                                   

058 01 POPRAD                                                                                  

 

Slovenská lyžiarská asociácia je rozpočtovo-príspevková organizácia zriadená ako občianske združenie a výnosom MŠVVaŠ SR zo dňa 20.05.2016 podľa §59 ods. 1 zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov určená za národný športový zväz a registrovaná v zozname občianskych združení MV SR, č. spisu: VVS/1-900/90-32155-2.

 

Slovenská lyžiarská asociácia je od roku 2008 riadnym členom Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS s právom jedného hlasu zastupujúca Slovenskú republiku. 

 

Fakturačná a korešpondenčná adresa 
Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad
 
IČO: 421 33 700    DIČ: 2022637430   PIC EU: 939101039                      Bankový účet pre sponzorský príspevok: SK3609000000005145604430

telefón: +421 918 249 159      skype: SLOVAKSKI                               Bankový účet pre príspevok uznanému športu: SK0309000000005111759493

Informácie o SLA podľa par.81 Zákona o športe                                   Bankový účet pre príspevok na národný športový projekt: SK2609000000005143022955

                                                                                                        Bankový účet pre projekt NLC-ProSki Tím: SK7909000000005159809015

                          

STRÁNKOVÉ HODINY:

 

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19 vydal prenajímeteľ budovy, v ktorej má sídlo Slovenská lyžiarska asociácia (Karpatská 15, Poprad)

rozhodnutie o uzatvorení budovy až do odvolania.

Prosíme preto, aby ste všetky písomnosti (vyúčtovania, faktúry, veci týkajúce sa registrácie) zasielali poštou !

 

Vaše písomnosti budú vybavované priebežne. Sekretariát SLA funguje v klasických stránkových hodinách

na telefóne a e-mailoch. Akékoľvek urgentné požiadavky preto môžete riešiť online - buď telefonicky

alebo e-mailom. 

 

SEKRETARÍAT ASOCIÁCIE

                                                                                                       sekretariat@slovakski.org                                

Ing. Zuzana Hvizdošová - financie SLA                                              financie@slovakski.org                                     tel.: +421 918 713 045

                                     - administratíva a registrácie                        registracie@slovakski.org                                 
 

Mgr. Ivan Karkošiak   - sekretár severských a moderných disciplín      ikarkosiak@slovakski.org                                  tel.: +421 915 896 754

                                                                                                                        

                                 - manažér pre vzdelávanie                                                           
 
Kontaktné adresy a telefónne čísla pre záležitosti:                                                                   

Registrácie a pretekové licencie:                                                        registracie@slovakski.org                               tel.: +421 918 713 045

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti (licencie):                                                                                                        tel.: 
Zjazdové lyžovanie, lyžovanie na tráve, rýchlostné lyžovanie:                                                                                 tel.: 
Akrobatické lyžovanie, snowboarding:                                                 ikarkosiak@slovakski.org                               tel.: +421 915 896 754
Behy na lyžiach, skoky na lyžiach, severská kombinácia, telemark:      ikarkosiak@slovakski.org                               tel.: +421 915 896 754
Financie (SK4309000000005116379756)                                                financie@slovakski.org                                  tel.: +421 918 713 045
                                                                                                                   

ÚSEK BEŽECKÝCH DISCIPLÍN

Michal Malák - športovo-technický riaditeľ 
otázky a žiadosti posielať na tel: +421 917 171 829, alebo mmalak@slovakski.org,
bankové spojenie bežeckých disciplín: SK8109000000005075239238

ÚSEK SNOWBOARDINGU

Marek Hliničan - športovo-technický riaditeľ 
otázky a žiadosti posielať na tel: +421 905 476 175, alebo mhlinican@slovakski.org,
bankové spojenie snoubordingu: SK3809000000005079778642

ÚSEK AKROBATICKÉHO LYŽOVANIA

 - športovo-technický riaditeľ
otázky a žiadosti posielať na tel: ,
bankové spojenie akrobatického lyžovania: SK6009000000005079778634

ÚSEK LYŽOVANIA NA TRÁVE

Ľubomír Masár - lmasar@slovakski.org
otázky a žiadosti posielať na tel: +421 903 234 780
bankové spojenie lyžovanie na tráve: SK8109000000005077239960

ÚSEK SKOKOV NA LYŽIACH

Martin Mesík - mmesik@slovakski.org

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754

bankové spojenie skoky na lyžiach: SK5309000000005077239979

ÚSEK SEVERSKEJ KOMBINÁCIE

František Zlevský - fzlevsky@slovakski.org

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754

bankové spojenie severskej kombinácie: SK8209000000005079778626

ÚSEK ALPSKÝCH DISCIPLÍN

- športovo-technický riaditeľ
otázky a žiadosti posielať na tel: 
bankové spojenie alpských disciplín: SK2909000000005075238913

 

SEKCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ASOCIÁCIE

- manažér pre vzdelávanie 

otázky a žiadosti posielať na:  , tel.: 

bankové spojenie komisie vzdelávania: SK0609000000005077239370

 

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org