Kontrólno-revízna komisia SLA

Zápisy z rokovaní KRK od 01.11.2016

1.KRK-SLA 24.11.2016

2.KRK-SLA 13.12.2016

3.KRK-SLA 21.02.2017

4.KRK-SLA 17.03.2017

5. KRK-SLA 25.04.2017

6. KRK-SLA 25.05.2017

7. KRK-SLA 27.06.2017

8. KRK-SLA 23.08.2017

9. KRK SLA 26.10.2017

10. KRK-SLA 19.12.2017

11. KRK-SLA 27.03.2018

12. KRK-SLA 22.05.2018

13. KRK-SLA 24.10.2018

14. KRK-SLA 22.11.2018

15. KRK-SLA 20.12.2018

16. KRK-SLA 20.03.2019

17. KRK-SLA 07.05.2019

18. KRK-SLA 09.09.2019

19. KRK-SLA 18.11.2019

20. KRK-SLA 18.12.2019

21. KRK-SLA 09.03.2020 - pozvánka

21. KRK-SLA 09.03.2020

22. KRK-SLA 27.05.2020

23. KRK-SLA 03.06.2020

24. KRK-SLA 03.09.2021

25. KRK-SLA 04.10.2021 - prezenčná listina

26. KRK-SLA 17.02.2022

 

Zápisy z rokovaní KRK od 06.09.2014

 

1. zasadnutie_11.09.2014        
2. zasadnutie_08.10.2014        

3. zasadnutie_27.10.2014

       
4. zasadnutie_06.11.2014        
6. zasadnutie_08.12.2014        

7. zasadnutie 05.02.2015

8. zasadnutie 13.05.2015

9. zasadnutie 24.06.2015

       

10.zasadnutie 23.09.2015

11. zasadnutie 05.02.2016

12. zasadnutie 03.03.2016

       

13. zasadnutie 06.04.2016

14. zasadnutie 27.05.2016

15. zasadnutie 26.09.2016

       

Zápisy z rokovaní KRK do 06.09.2014

       
         
25.03.2014        
31.05.2014        
05.07.2014        

23.08.2014

       
06.09.2014        
         
         

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org