Organizačná Štruktúra Slovenskej Lyžiarskej asociácie

Slovenská lyžiarská asociácia Karpatská 15, 058 01  Poprad   Tel: +421 (0) 918 249 159  
         
Predsedníctvo SLA Meno Email    
       
Prezident SLA (štatutár): Ivan Ivanič

prezident@slovak-ski.sk

    
Viceprezident SLA (štatutár): Ján Garaj

jan.garaj@slovak-ski.sk

   
Viceprezident SLA (štatutár): Marino Mersich marino.mersich@slovak-ski.sk    
Zástupca Úseku alpských disciplín: Patrik Dluhoš patrik.dluhos@slovak-ski.sk    
Zástupca Úseku akrobatického lyžovania: Tomáš Murgáč

freestyle@slovak-ski.sk

   
Zástupca Úseku snowboardingu: Marek Hliničan

marek.hlinican@slovak-ski.sk

   
Zástupca Úseku lyžovania na tráve: Ladislav Šandor

ladislav.sandor@slovak-ski.sk

   
Zástupca Skokanského úseku: Ján Tánczos

jan.tanczos@slovak-ski.sk

   
Zástupca úseku severskej kombinácie: neobsadené

 

   
Zástupca Úseku bežeckého lyžovania: Viktor Halíř

viktor.halir@slovak-ski.sk

 

 
Zástupca športovcov SLA: Jana Gantnerová      
         
Kontrolno revízna komisia SLA        
Petra PENKERT  predseda KRK SLA - Kontrolór SLA krk@slovak-ski.sk +421 (0) 948 856 972  
Vladimír STAROŇ podpredseda KRK SLA BÚ vladimir.staron@slovak-ski.sk    
Pavol ILENČÍK člen KRK SLA ÚAL      
Pavol KUTLÍK člen KRK SLA ÚAD      
Róbert HLINIČAN člen KRK SLA SNB      
         
Disciplinárna komisia SLA        
Peter ĎURČO predseda      
Slavomír KUPČOK podpredseda      
Vincent FRIČ člen      
         
Orgán pre riešenie sporov        
Roman REISTETTER predseda      
Peter HERMÉLY podpredseda      
Martin JÁNOŠKA člen      
         
Trojčlenná  komisia  na  konanie  vo veci porušenia antidopingových pravidiel v 2. stupni      
JUDr. Tomáš CUNÍK        
MUDr. Zlatica PITOŇÁKOVÁ        
Mgr. Pavlína DOBÁKOVÁ        
         
Legislatívno-právna komisia        
Marcela MARTINKOVIČOVÁ        
Marino MERSICH   marino.mersich@slovak-ski.sk    
Roman REISTETTER        
         
Sekretariát SLA        
Generálny sekretár: Ing.Radovan Cagala

office@slovak-ski.sk

+421(0) 917 171 846  

Vedúca kancelárie:

Financie a evidencia:

Mgr.Denisa Kubusová

info@slovak-ski.sk

financie@slovak-ski.sk

registracie@slovak-ski.sk

+421(0) 918 249 159  
Sekretár alpských disciplín: Zuzana Senčeková alpinesekretariat@slovak-ski.sk +421 (0) 915 896 769  
Sekretár severských a moderných disciplín: Martina Husárová

nordicsekretariat@slovak-ski.sk

snbfreestylesekretariat@slovak-ski.sk

+421 (0) 915 896 754  
Športovo-technický riaditeľ alpských disciplín: Mgr.Marek Didek alpine@slovak-ski.sk +421(0) 917 171 832  
Športovo-technický riaditeľ bežeckých disciplín: Michal Malák crosscountry@slovak-ski.sk +421(0) 917 171 829  
Športovo-technický riaditeľ skokov a sev. kombinacie: František Vavrinčík vavrincik@stonline.sk +421(0) 905 650 020  
Športovo-technický riaditeľ úseku snowboardingu Marek Hliničan marek.hlinican@slovak-ski.sk +421(0) 905 476 175  
Športovo-technický riaditeľ úseku akrobatického lyž. Tomáš Murgáč freestyle@slovak-ski.sk +421(0) 917 545 905  
Športovo-technický riaditeľ úseku lyžovania na tráve Ladislav Šándor ladislav.sandor@slovak-ski.sk +421(0) 903 234 780  

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk