Organizačná Štruktúra Slovenskej Lyžiarskej asociácie

Slovenská lyžiarská asociácia Karpatská 15, 058 01  Poprad   Tel: +421 (0) 918 249 159  
         
Predsedníctvo SLA Meno Email Telefón  
       
Prezident SLA: František Repka

prezident@slovak-ski.sk

+421 (0) 902 953 344  
Viceprezident SLA: Ivan Ivanič

ivo.ivanic@slovak-ski.sk

+421 (0) 905 641 269   
Viceprezident SLA: Marino Mersich marino.mersich@slovak-ski.sk +421 (0) 905 800 641  
Predseda ÚAD: Michal Rajčan

michal.rajcan@slovak-ski.sk

+421 (0) 902 944 655  
Predseda ÚAL: Monika Poľanová

monika.polanova@slovak-ski.sk

+421 (0) 949 813 459  
Predseda ÚS: Marek Hliničan

marek.hlinican@slovak-ski.sk

+421 (0) 905 476 175  
Predseda ÚLT Ladislav Šandor

ladislav.sandor@slovak-ski.sk

+421 (0) 903 234 780  
Predseda  SÚ Ján Tánczos

jan.tanczos@slovak-ski.sk

+421 (0) 948 001 180  
Predseda  ÚSK Ľudovít Kartík

ludo.kartik@slovak-ski.sk

+421 (0) 905 655 531  
Podpredseda BÚ: Michal Malák

crosscountry@slovak-ski.sk

+421 (0) 917 171 829

 
Zástupca športovcov SLA: Natália Šlepecká natalia.slepecka@gmail.com +421 (0) 903 514 135  
         
Kontrolno revízna komisia SLA        
Petra Penkert  predseda KRK SLA krk@slovak-ski.sk +421 (0) 907 992 292  
Vladimír STAROŇ člen KRK SLA BÚ vladimir.staron@slovak-ski.sk +421 (0) 903 388 511  
Pavol ILENČÍK člen KRK SLA ÚAL ilencikp@gmail.com    
Pavol KUTLÍK člen KRK SLA ÚAD kutlik.pavol@gmail.com    
Róbert HLINIČAN člen KRK SLA SNB robert.hlinican@gmail.com    
         
Disciplinárna komisia SLA        
Peter ĎURČO predseda peter.durco@gmail.com +421 (0) 911 191 715  
Slavomír KUPČOK podpredseda      
Vincent FRIČ člen      
         
Orgán pre riešenie sporov        
Roman REISTETTER predseda reistetter.roman@centrum.sk +421 (0) 903 553 195  
Peter HERMÉLY podpredseda      
Martin JÁNOŠKA člen      
         
Trojčlenná komisia na konanie vo veci porušenia        
antidopingových pravidiel v 2. stupni        
JUDr. Tomáš CUNÍK        
MUDr. Zlatica PITOŇÁKOVÁ        
Mgr. Pavlína DOBÁKOVÁ        
         
Legislatívno-právna komisia        
Marcela MARTINKOVIČOVÁ   martinkovicova@tencerova.sk +421 (0) 905 350 943  
Marino MERSICH   marino.mersich@slovak-ski.sk +421 (0) 905 800 641  
Roman REISTETTER   reistetter.roman@centrum.sk +421 (0) 903 553 195  
         
Sekretariát SLA        
Generálny sekretár: Radovan Cagala

office@slovak-ski.sk

+421(0) 917 171 846  

Sekretariát:

Financie:

Denisa Kubusová info@slovak.sk-ski +421(0) 918 249 159  

Registrácie:

Katarína Hyblerová

registracie@slovak-ski.sk

 

+421(0) 918 249 159

 

 
Športový riaditeľ alpských disciplín: Darina Kubeková alpine@slovak-ski.sk +421(0) 917 171 832  
Športový riaditeľ bežeckého lyžovania: Michal Malák crosscountry@slovak-ski.sk +421(0) 917 171 829  
Športový riaditeľ skokov a sev. kombinacie: René Pretzelmayer nordic@slovak-ski.sk +421(0) 904 612 862  
Športový riaditeľ úseku snowboardingu Marek Hliničan snowboard@slovak-ski.sk +421(0) 905 476 175  
Športový riaditeľ úseku akrobatického lyž. Tomáš Murgáč freestyle@slovak-ski.sk +421(0) 917 545 905  
Športový riaditeľ úseku lyžovania na tráve Ladislav Šándor ladislav.sandor@slovak-ski.sk +421(0) 903 234 780  

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk