Organizačná Štruktúra Slovenskej Lyžiarskej asociácie

Slovenská lyžiarská asociácia Karpatská 15, 058 01  Poprad   Tel: +421 (0) 918 713 045  
         
Predsedníctvo SLA Meno Email    
       
Prezident SLA (štatutár): Ivan Ivanič

prezident@slovakski.org

    
Viceprezident SLA (štatutár): Štefan Marton

stmarton@slovakski.org

   
Viceprezident SLA (štatutár): Július Hermély jhermely@slovakski.org    
Zástupca Úseku alpských disciplín: Valter Retter vretter@slovakski.org    
Zástupca Úseku akrobatického lyžovania: Peter Červeň

pcerven@slovakski.org

   
Zástupca Úseku snowboardingu: Marek Hliničan

mhlinican@slovakski.org

   
Zástupca Úseku lyžovania na tráve: Ľubomír Masár

lmasar@slovakski.org

   
Zástupca Skokanského úseku: Martin Mesík

mmesik@slovakski.org

   
Zástupca Úseku severskej kombinácie: František Zlevský

fzlevsky@slovakski.org

   
Zástupca Úseku bežeckého lyžovania: Mário Kubiš

mkubis@slovakski.org

 

 
Zástupca športovcov SLA:        
         
Kontrolno revízna komisia SLA        
Beata Lipovská predseda KRK SLA - Kontrolór SLA krk@slovakski.org +421 (0) 917 852 977  
Vladimír STAROŇ podpredseda KRK SLA BÚ      
Pavol ILENČÍK člen KRK SLA ÚAL      
Pavol KUTLÍK člen KRK SLA ÚAD      
Róbert HLINIČAN člen KRK SLA SNB      
         
Disciplinárna komisia SLA        
Peter ĎURČO predseda pdurco@slovakski.org    
Vincent FRIČ podpredseda      
Jiří JEŘÁBEK člen      
         
         
Orgán pre riešenie sporov        
Roman REISTETTER predseda rreistetter@slovakski.org    
Monika POĽANOVÁ podpredseda      
         
         
Trojčlenná  komisia  na  konanie  vo veci porušenia antidopingových pravidiel v 2. stupni      
JUDr. Tomáš CUNÍK        
MUDr. Zlatica PITOŇÁKOVÁ        
Mgr. Pavlína DOBÁKOVÁ        
         
Legislatívno-právna komisia        
Marcela MARTINKOVIČOVÁ        
Marino MERSICH        
Roman REISTETTER   rreistetter@slovakski.org    
         
Sekretariát SLA        
Riaditeľ sekretariátu:   sekretariat@slovakski.org    

Financie a evidencia:

 

 

financie@slovakski.org

 

+421(0) 918 713 045

 
Sekretár alpských disciplín:        
Sekretár severských a moderných disciplín:  

 

+421 (0) 915 896 754  
Športovo-technický riaditeľ alpských disciplín:        
Športovo-technický riaditeľ bežeckých disciplín:     +421(0) 917 171 829  
Športovo-technický riaditeľ skokov a sev. kombinacie:        
Športovo-technický riaditeľ úseku snowboardingu     +421(0) 905 476 175  
Športovo-technický riaditeľ úseku akrobatického lyž.  

 

   
Športovo-technický riaditeľ úseku lyžovania na tráve        

 

 

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org