Organizačná Štruktúra Slovenskej Lyžiarskej asociácie

Slovenská lyžiarská asociácia Karpatská 15, 058 01  Poprad   Tel: +421 (0) 918 249 159  
         
Predsedníctvo SLA Meno Email Telefón  
       
Prezident SLA (štatutár): Ivan Ivanič

ivo.ivanic@slovak-ski.sk

+421 (0) 905 641 269       
Viceprezident SLA (štatutár): Ján Garaj

jan.garaj@slovak-ski.sk

+421 (0) 905 639 234  
Viceprezident SLA (štatutár): Marino Mersich marino.mersich@slovak-ski.sk +421 (0) 905 800 641  
Zástupca Úseku alpských disicplín: Michal Rajčan

michal.rajcan@slovak-ski.sk

+421 (0) 902 944 655  
Zástupca Úseku akrobatického lyžovania: Monika Poľanová

monika.polanova@slovak-ski.sk

+421 (0) 949 813 459  
Zástupca Úseku snowboardingu: Marek Hliničan

marek.hlinican@slovak-ski.sk

+421 (0) 905 476 175  
Zástupca Úseku lyžovania na tráve: Ladislav Šandor

ladislav.sandor@slovak-ski.sk

+421 (0) 903 234 780  
Zástupca Skokanského úseku: Ján Tánczos

jan.tanczos@slovak-ski.sk

+421 (0) 948 001 180  
Zástupca úseku severskej kombinácie: Ľudovít Kartík

ludovit.kartik@slovak-ski.sk

+421 (0) 905 655 531  
Zástupca Úseku bežeckého lyžovania: Viktor Halíř

viktor.halir@slovak-ski.sk

+421 (0) 917 171 829

 
Zástupca športovcov SLA: Natália Šlepecká natalia.slepecka@gmail.com +421 (0) 903 514 135  
         
Kontrolno revízna komisia SLA        
Petra PENKERT  predseda KRK SLA krk@slovak-ski.sk +421 (0) 948 856 972  
Vladimír STAROŇ podpredseda KRK SLA BÚ vladimir.staron@slovak-ski.sk +421 (0) 903 388 511  
Pavol ILENČÍK člen KRK SLA ÚAL ilencikp@gmail.com +421 (0) 907 477 760  
Pavol KUTLÍK člen KRK SLA ÚAD kutlik.pavol@gmail.com +421 (0) 905 506 385  
Róbert HLINIČAN člen KRK SLA SNB robert.hlinican@gmail.com +421 (0) 905 317 989  
         
Disciplinárna komisia SLA        
Peter ĎURČO predseda peter.durco@gmail.com +421 (0) 911 191 715  
Slavomír KUPČOK podpredseda riaditel@diago.sk +421 (0) 911 175 195  
Vincent FRIČ člen vincentfric@nextra.sk +421 (0) 905 324 858  
         
Orgán pre riešenie sporov        
Roman REISTETTER predseda reistetter.roman@centrum.sk +421 903 553 195  
Peter HERMÉLY podpredseda peter.hermely@gmail.com +421 902 202 901  
Martin JÁNOŠKA člen martin.janoska@gmail.com +421 907 858 608  
         
Trojčlenná komisia na konanie vo veci porušenia        
antidopingových pravidiel v 2. stupni        
JUDr. Tomáš CUNÍK        
MUDr. Zlatica PITOŇÁKOVÁ        
Mgr. Pavlína DOBÁKOVÁ        
         
Legislatívno-právna komisia        
Marcela MARTINKOVIČOVÁ   martinkovicova@tencerova.sk +421 (0) 905 350 943  
Marino MERSICH   marino.mersich@slovak-ski.sk +421 (0) 905 800 641  
Roman REISTETTER   reistetter.roman@centrum.sk +421 (0) 903 553 195  
         
Sekretariát SLA        
Generálny sekretár: Radovan Cagala

office@slovak-ski.sk

+421(0) 917 171 846  

Vedúca kancelárie:

Financie:

Denisa Kubusová info@slovak-ski.sk +421(0) 918 249 159  

Registrácie a evidencia:

Katarína Hyblerová

registracie@slovak-ski.sk

 

+421(0) 918 249 159

 

 
Športový riaditeľ alpských disciplín: Darina Kubeková alpine@slovak-ski.sk +421(0) 917 171 832  
Športový riaditeľ bežeckého lyžovania: Michal Malák crosscountry@slovak-ski.sk +421(0) 917 171 829  
Športový riaditeľ skokov a sev. kombinacie: René Pretzelmayer nordic@slovak-ski.sk +421(0) 904 612 862  
Športový riaditeľ úseku snowboardingu Marek Hliničan snowboard@slovak-ski.sk +421(0) 905 476 175  
Športový riaditeľ úseku akrobatického lyž. Tomáš Murgáč freestyle@slovak-ski.sk +421(0) 917 545 905  
Športový riaditeľ úseku lyžovania na tráve Ladislav Šándor ladislav.sandor@slovak-ski.sk +421(0) 903 234 780  

 

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk