SVETOVÝ DEŇ SNEHU 2017

Miesto Ski Centrum Kubašok   P Propozície R Plagát  
       
Usporiadateľ
Názov ŠSDaM Poprad-Tatry
Názov úplný ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD - TATRY
Sídlo Šrobárova 2680/43, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba Kundisová Vierka
Email info@ssdm.sk
Korešpondenčná adresa Šrobárova 2680/43, 058 01 Poprad
Účet pre verejné zdroje SK6983300000002001309738
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk