Šport mládeže (kluby)

Šport mládeže (kluby) 2018

Zoznam klubov SLA s nárokom na príspevok 2018 a jeho rozdelenie 

Vykonávacia smernica pre príjem štátnych prostriedkov na klub

Vyúčtovací formulár refundácie nákladov

 

Šport mládeže (kluby) 2017

Zoznam klubov SLA s nárokom na príspevok 2017 a jeho rozdelenie 

Vykonávacia smernica pre príjem štátnych prostriedkov na klub

Vyúčtovací formulár refundácie nákladov

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk