Talentovaná mládež SLA

Talentovaná mládež 2019

Listina talentov SLA 2019

Predpis Talentovaná mládež SLA 2019 (23.05.2019)

Registračný formulár športovca - Talentovaná mládež SLA

Oprávnené výdavky na talentovanú mládež

Vyúčtovací formulár- UPOZORNENIE - k vyúčtovaciemu formuláru je nutné priložiť originály účtovných dokladov!

Smernica SLA o evidencii zmlúv klubu a športovca

 

Talentovaná mládež 2018

Listina talentov SLA 2018

Predpis Talentovaná mládež SLA 2018 (30.05.2018)

Registračný formulár športovca - Talentovaná mládež SLA

Oprávnené výdavky na talentovanú mládež

Vyúčtovací formulár- UPOZORNENIE - k vyúčtovaciemu formuláru je nutné priložiť originály účtovných dokladov!

Smernica SLA o evidencii zmlúv klubu a športovca

 

Talentovaná mládež 2017

Listina talentov SLA 2017

Predpis Talentovaná mládež SLA 2017

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk