Výhody členstva v SLA

Systém výhod z členstva v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA)

 

Slovenská lyžiarska asociácia  zastrešuje viac ako 3 000 aktívnych členov lyžiarov a ďalších podporovateľov lyžovania na Slovensku. Jej úlohou je pomáhať rozvoju lyžovania na Slovensku na všetkých úrovniach a vytvárať podmienky pre dôstojnú reprezentáciu lyžiarov doma a v zahraničí.

Členmi SLA sú lyžiarske kluby, jednotliví lyžiari - pretekári, tréneri, rozhodcovia, učitelia lyžovania, snowboardingu a bežeckého lyžovania, podporovatelia, funkcionári a zamestnanci SLA. SLA svojim členom pomáha v rôznych aspektoch športovo-technickej a legislatívnej oblasti. 

V dnešnej ekonomickej situácii je potrebné, aby aj SLA znižovala náklady svojim členom spojené so športovou činnosťou a vytvárala dodatočné zdroje príjmov pre zlepšenie podmienok členom, ktorí sú združení v SLA.

 

Aké majú výhody členovia z členstva v SLA?

 

 

Výhody z účasti na vernostnom programe – vernostná karta člena SLA:

 

 • využívanie zliav a zvýhodnených cien pri osobných nákupoch člena prostredníctvom zmluvných partnerov SLA
 • podpora financovania lyžovania prostredníctvom spätných bonusov za nákupy u zmluvných partnerov SLA, ktoré realizujú individuálne členovia a podporovatelia. Každý člen alebo podporovateľ si kúpi vybraný produkt alebo službu u partnera SLA so zľavou. Partner SLA potom zo zaplatenej sumy pošle SLA na podporu lyžovania dohodnutý podiel z obratu. Každý člen môže takýmto nákupom nielen získať zľavy pri osobnom nákupe, ale zároveň podporuje každým nákupom lyžiarov a lyžovanie v SLA
 • účasť na súťažných programoch pre členov, ktorí využívajú vernostný program

Všetky príjmy z nákupov členov SLA vo vernostnom programe sú vyhodnocované prostredníctvom programu SLA a prerozdeľujú sa transparentne podľa jasných pravidiel na jednotlivé úseky SLA.

Zoznam všetkých partnerov SLA nájdete tu: PARTNERI

 

 

Ďalšie výhody z členstva v SLA:

 

 • zľavy pre rodinných príslušníkov na výučbu lyžovania v partnerských lyžiarskych školách
 • informovanosť o dianí v lyžiarskom hnutí prostredníctvom pravidelných e-mailov
 • informovanosť o interných záležitostiach SLA prostredníctvom členskej zóny
 • transparentný prehľad pre každého člena ohľadom financovania lyžiarskeho športu
 • možnosť získavania osobných sponzorov cez registrované občianske združenie

 

Vernostný program je v štádiu príprav, spustenie kompletného projektu predpokladáme v máji 2015.

 

 

Ako sa stať členom SLA:

 

Registrovať sa môžete zaslaním vyplnenej registračného formulára Kliknite TU

Pred registráciou odporúčame, aby ste si prečítali naše stanovy.

 

 

Spôsob registrácie do vernostného programu:

 

riadny člen SLA

 • po odoslaní žiadosti je potrebné uhradiť členský príspevok 20 EUR (5 EUR/rok)
 • po uhradení členského príspevku a doručení ostatných podkladov Vám bude zaslaný členský preukaz s vernostnou kartou člena SLA.

podporovateľ SLA

 • po registrácii Vám bude zaslaná vernostná karta k využívaniu vernostnému programu SLA
 • nestávate sa riadnym členom SLA, ale máte možnosť pomáhať slovenskému lyžovaniu

 

Poznámka:
V prípade aktívneho využívania vernostného programu môže byť zo strany SLA členský príspevok členovi zrušený/odpustený.

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org