Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR 2017

Príspevok uznanému športu 2017

Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR 2017

 

Účtovná závierka SLA 2017

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk