Vyúčtovanie MŠVVaŠ SR

Vyúčtovanie prostriedkov MŠVVaŠ SR

 

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org