Zápisy z FIS kongresov

Oberhofen 2019

Súhrnná správa FIS

Správa MeK-SLA

 

Cavtat 2019

Súhrnná správa FIS

Správa MeK-SLA

 

Oberhofen 2018

Súhrnná správa FIS

Správa MeK-SLA

 

Costa Navarino 2018

Súhrnná správa FIS

Komisia pre EU záležitosti

Správa MeK-SLA

 

Oberhofen 2017

Súhrnná správa FIS

 

Portorož 2017 

Súhrnná správa FIS

 

Oberhofen 2016

Súhrnná správa FIS

 

Cancún 2016

Súhrnná správa FIS

 

Oberhofen 2015

Súhrnná správa FIS

 

Varna 2015

Súhrnná správa FIS

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk