Zápisy z Predsedníctva SLA

Zápisy P-SLA rok 2021

16. P-SLA 24.05.2021             Uznesenia_a_úlohy

17. P-SLA 21.06.2021

18. P-SLA 02.08.2021

19. P-SLA 07.09.2021

 

Zápisy P-SLA rok 2020

12. P-SLA 18.02.2020             Uznesenia a úlohy

13. P-SLA 29.05.2020

14. P-SLA 23.06.2020

15.P-SLA 26.08.2020 

 

Zápisy P-SLA rok 2019

05. P-SLA 19.02.2019                 

06. P-SLA 27.03.2019

07. P-SLA 09.05.2019

08. P-SLA 05.06.2019

09. P-SLA 30.07.2019

10. P-SLA 9.10.2019

11. P-SLA 12.12.2019

 

Zápisy P-SLA rok 2018

39. P-SLA 19.01.2018                   

40. P-SLA 12.03.2018

41. P-SLA 09.04.2018/Zápis 

42. P-SLA 09.05.2018

43. P-SLA 28.5.2018

01. P-SLA 22.6.2018   

02. P-SLA 05.9.2018      

03. P-SLA 26.11.2018

04. P-SLA 19.12.2018

 

Zápisy P-SLA rok 2017

31. P-SLA 23.01.2017

32. P-SLA 22.02.2017

33. P-SLA 20.03.2017

34. P-SLA 03.04.2017

35. P-SLA 29.05.2017

36. P-SLA 29.06.2017

37. P-SLA 12.09.2017

38. P-SLA 20.11.2017

 

Zápisy P-SLA rok 2016

25. P-SLA 09.03.2016

26. P-SLA 13.04.2016

28. P-SLA 21.06.2016

29. P-SLA 19.10.2016

30. P-SLA 08.12.2016

Elektronické uznesenia prijaté v roku 2016

 

   

Zápisy P-SLA rok 2015

 

   
17. P-SLA 12.02.2015 18. P-SLA 17.03.2015 19. P-SLA 17.04.2015
20. P-SLA 28.05.2015 21. P-SLA 07.09.2015 (1/2) 22. P-SLA 13.11.2015
  21. P-SLA 07.09.2015 (2/2) 23. P-SLA 14.12.2015
     
     
Zápisy P-SLA rok 2014    
     
 7. P-SLA 13.01.2014 8. P-SLA 25.03.2014 9. P-SLA 22.04.2014
10.P-SLA 16.05.2014 11. P-SLA 18.06.2014 12. P-SLA 11.08.2014
13. P-SLA 27.08.2014 14. P-SLA 05.09.2014 15. P-SLA 13.10.2014
16. P-SLA 02.12.2014    
     
Zápisy P-SLA rok 2013    
     
40.P-SLA 24.01.2013 41.P-SLA 21.03.2013 42.P-SLA 06.05.2013
43.P-SLA 24.05.2013 1.P-SLA 26.05.2013 2. P-SLA 27.06.2013
3. P-SLA 26.08.2013 4. P-SLA 23.09.2013 5. P-SLA 29.10.2013
6. P-SLA 29.11.2013    
     
Zápisy P-SLA rok 2012

 

 

 

   
31.P-SLA 26.01.2012 32.P-SLA 06.03.2012 33.P-SLA 14.04.2012
34.P-SLA 21.05.2012 35.P-SLA 22.06.2012 36.P-SLA 08.08.2012
37.P-SLA 20.09.2012 38.P-SLA 09.11.2012 39.P-SLA 14.12.2012
     
Zápisy P-SLA rok 2011    
     
21.P-SLA 17.01.2011 22.P-SLA 17.03.2011 23.P-SLA 06.04.2011
24.P-SLA 10.05.2011 25.P-SLA 20.06.2011 26.P-SLA 23.08.2011
27.P-SLA 23.09.2011 28.P-SLA 26.10.2011 29.P-SLA 24.11.2011
30.P-SLA 16.12.2011    
     
Zápisy P-SLA rok 2010    
     
10.P-SLA 13.01.2010 11.P-SLA 02.02.2010 12.P-SLA 08.03.2010
13.P-SLA 13.04.2010 14.P-SLA 11.05.2010 15.P-SLA 15.06.2010
16.P-SLA 13.08.2010 17.P-SLA 23.09.2010 18.P-SLA 21.10.2010
19.P-SLA 30.11.2010 20.P-SLA 21.12.2010  
     
Zápisy P-SLA rok 2009    
     
1.P-SLA 19.01.2009 2.P-SLA 10.03.2009 3.P-SLA 22.04.2009
4.P-SLA 16.05.2009 2.P-SLA 01.06.2009 3.P-SLA 23.06.2009
4.P-SLA 21.07.2009 5.P-SLA 25.08.2009 6.P-SLA 29.09.2009
7.P-SLA 27.10.2009 8.P-SLA 24.11.2009 9.P-SLA 15.12.2009
     

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org