Zápisy zo zasadnutí komisií

Medzinárodná komisia SLA (MeK-SLA)

Zápis 1.MeK-SLA 10.01.2018

Marketingová komisia SLA (MK-SLA)

Zasadnutie marketingovej komisie SLA_17022015

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk