Zverejňovanie zmlúv

Zoznam zmlúv uzavretých medzi SLA a dodávateľom tovaru, služby alebo inej pridanej hodnoty:

 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org