Európsky pohár v snowboardingu

Miesto Jasná   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
08.01.2019 L R 7501 SBS Slopestyle EC SE L
08.01.2019 L R 7502 SBS Slopestyle EC SE M
09.01.2019 G L R 7503 SBS Slopestyle EC SE L
09.01.2019 G L R 7504 SBS Slopestyle EC SE M
Usporiadateľ
Názov Boardsparadise
Názov úplný Boardsparadise Handlová
Sídlo Okružná 21/2, 972 51 Handlová
Kontaktná osoba Hermély Július, Mgr.
Email julius.hermely@gmail.com, julius.hermely@gmail.com
Korešpondenčná adresa Okružná 21/2, 972 51 Handlová
Účet pre verejné zdroje SK6509000000005136491243
Web www.snbparadise.sk/
 
Meracia skupina
Názov Sport Timing Slovakia
Názov úplný Sport Timing Slovakia s.r.o.
Sídlo Hl. námestie 37, 060 01 Kežmarok
Kontaktná osoba Štancel Jaroslav
Email stancel@sporttiming.sk, info@sporttiming.sk
Korešpondenčná adresa Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok
Účet pre verejné zdroje
Web www.sport-timing.sk
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk