Školská snowboardová liga - 1. kolo

Miesto Jasná   P Propozície R Plagát  
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
15.01.2019 L R 0 PSL Parallel SL MZ L Live review
15.01.2019 L R 0 PSL Parallel SL MZ M Live review
Usporiadateľ
Názov Boardsparadise
Názov úplný Boardsparadise Handlová
Sídlo Okružná 21/2, 972 51 Handlová
Kontaktná osoba Hermély Július, Mgr.
Email julius.hermely@gmail.com, julius.hermely@gmail.com
Korešpondenčná adresa Okružná 21/2, 972 51 Handlová
Účet pre verejné zdroje SK6509000000005136491243
Web www.snbparadise.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk