1. kolo Slovenského pohára

Miesto Jasná   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
25.01.2020 8151 SBS Slopestyle SLP SE M
25.01.2020 8152 SBS Slopestyle SLP SE L
Usporiadateľ
Názov SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA
Názov úplný SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKA
Sídlo Okružná 21/2, 972 51 Handlová
Kontaktná osoba Mgr. Július Hermély
Email julius.hermely@gmail.com, julius.hermely@gmail.com
Korešpondenčná adresa Okružná 21/2, 972 51 Handlová
Účet pre verejné zdroje
Web https://www.sas-snowboarding.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk