Školská snowboardová liga - 3. kolo

Miesto Štrbské Pleso   P Propozície    
       
Dátum   Kodex Disciplína Pod. Kat. Pohlavie Komentár Podpis TD
11.03.2020 Z 8201 SBX Snowboardcross FIS MZ M zrušené
11.03.2020 Z 8202 SBX Snowboardcross FIS MZ L zrušené
11.03.2020 Z 8203 SL Slalom FIS MZ M zrušené
11.03.2020 Z 8204 SL Slalom FIS MZ L zrušené
11.03.2020 Z 8205 SBX Snowboardcross FIS SZ L zrušené
11.03.2020 Z 8206 SBX Snowboardcross FIS SZ M zrušené
11.03.2020 Z 8207 SL Slalom FIS SZ M zrušené
11.03.2020 Z 8208 SL Slalom FIS SZ L zrušené
Usporiadateľ
Názov Boardsparadise
Názov úplný Boardsparadise Handlová
Sídlo Belopotockého 3300/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba Hermély Július, Mgr.
Email julius.hermely@gmail.com
Korešpondenčná adresa Okružná 21/2, 972 51 Handlová
Účet pre verejné zdroje SK6509000000005136491243
Web www.snbparadise.sk/
 
Meracia skupina
Názov ČasomieraPT
Názov úplný ČasomieraPT
Sídlo Podtureň 600, 03301 Liptovský Hrádok
Kontaktná osoba František Toman
Email toman@casomierapt.sk, toman@casomierapt.sk
Korešpondenčná adresa
Účet pre verejné zdroje
Web www.casomierapt.sk/
 
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org