Organizačná štruktúra Úseku snowbordingu

 

Predsedníctvo Meno    
Predseda ÚS, Člen P-SLA Marek Hliničan    
Podpredseda ÚS Július Hermély    
Člen za vzdelávanie, Člen P-ÚS Jiří Michal    
       
Kontakt      
Marek Hliničan (športový riaditeľ)

mobile: +421 905 476 175

email: snowboard@slovak-ski.sk

   

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk