Organizačná štruktúra Úseku snowbordingu

 

 

PREDSEDNÍCTVO ÚS                              Meno                                        Kontakt                                               
Predseda ÚS, Člen P-SLA Marek Hliničan mhlinican@slovakski.org      
Podpredseda ÚS Július Hermély        
Člen za vzdelávanie, Člen P-ÚS Jíři Michal        
           
Jiří Michal    

ŠPORTOVO-TECHNICKÝ RIADITEĽ ÚSEKU SNOWBOARDINGU

Marek Hliničan    

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 905 476 175 , alebo mhlinican@slovakski.org

 

SEKRETÁR SEVERSKÝCH A MODERNÝCH DISCIPLÍN

Ivan Karkošiak

otázky a žiadosti posielať na tel: +421 915 896 754, alebo ikarkosiak@slovakski.org
     

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org