Zápisy zo zasadnutí P-ÚS

Zápisy zo zasadnutí P-ÚS po ČS 21.5.2018

Úlohy P-ÚS  
Uznesenia P-ÚS  
   
Zápis zo zasadnutia P-ÚS Pozvánka na zasadnutie
P-ÚS 04.11.2019 Pozvánka P-ÚS 04.11.2019
P-ÚS 23.08.2019

Pozvánka P-ÚS 23.08.2019

P-ÚS 26.03.2019 príloha zápisu
P-ÚS 06.11.2018 príloha zápisu
P-US 27.05.2018 príloha zápisu

 

Zápisy zo zasadnutí P-ÚS pred ČS 21.5.2018

ZÁPISY P-ÚS rok 2017
P-USn 08.01.2017
P-USn 12.06.2017
P-USn 03.08.2017
P-USn 15.10.2017
 
ZÁPISY P-ÚS rok 2016
P-úsnb 29.12.2016
 
ZÁPISY P-ÚS rok 2015
zápis z P-ÚS č. 1_11.10.2015
 
ZÁPISY P-ÚS do roku 2014
zápis z P-ÚS č. 1
zápis z P-ÚS č. 2
zápis z P-ÚS č. 3
zápis z P-ÚS č. 4
zápis z P-ÚS č. 5
zápis z P-ÚS č. 6
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org