Zápisy zo zasadnutí a kongresov FIS

ZÁPISY ZO ZASADNUTIA KOMISIÍ FIS

 

Pattaya 2020 (nekonalo sa, ako online zasadnutie len vybraných komisií)

Komisia Freestyle/Snowboard 05/2020

Komisia Snowboard alpine 05/2020

Komisia Park & Pipe 05/2020

Komisia Youth & Children 05/2020 - nekonalo sa

Komisia Snowboard Cross 05/2020

 

Zurich 2019

Komisia Freestyle/Snowboard 10/2019

Komisia Snowboard alpine 10/2019

Komisia Park & Pipe 10/2019

 

Cavtat 2019

Komisia Freestyle/Snowboard 05/2019

Komisia Snowboard alpine 05/2019

 

Zurich 2018

Komisia Freestyle/Snowboard 09/2018

Komisia Snowboard alpine 09/2018

Komisia Snowboard Park & Pipe 09/2018

 

Costa Navarino 2018

Komisia Freestyle/Snowboard 05/2018

Komisia Snowboard alpine 05/2018

 

Zurich 2017

Komisia "Snowboarding" 10/2017

 

Cancún 2016

Komisia "Snowboarding" 06/2016

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org