Zápisy zo zasadnutí Členských schôdzí ÚS

Zápisy zo zasadnutí ČS ÚS

Úlohy a uznesenia ČS úseku  
   
Zápis zo zasadnutí ČS ÚS Pozvánka na zasadnutie ČS-ÚS
ČS US - 29.04.2019 príloha zápisu
ČS US - 21.05.2018 príloha zápisu
ČS US - 29.03.2017 príloha zápisu
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk