Zápisy zo zasadnutí Členských schôdzí ÚS

 

Zápisy zo zasadnutí ČS ÚS

Úlohy a uznesenia ČS úseku  
   
Zápis zo zasadnutí ČS ÚS Pozvánka na zasadnutie ČS-ÚS

ČS ÚS - 26.5.2022                  

ČS ÚS - 04.06.2021

ČS ÚS - 15.06.2020

prílohy ČS 2022

pozvánka na ČS 2022

ČS US - 29.04.2019 príloha zápisu
ČS US - 21.05.2018 príloha zápisu
ČS US - 29.03.2017 príloha zápisu
© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org